ZHRDN KUCH


Návrh: Pavlína Kolcunová, Peter Hudač
Koordinace: BMCH s.r.o. , Ing. arch. Czeslaw Mendrek