DOM S OP SLŽ SEZAutori: Danica Jurkovičová, Peter Jurkovič, Peter Hudač, text: Pavlína Kolcunová

Súťaž na Dom s opatrovateľskou službou v Sezimovom Ústí
  

Obecně vzato, domy s pečovatelskou umožňují seniorům naplnit běžný denní program, oproti každodennímu životu se však ve většině případů všechno odehrává na jednom místě. Náš projekt má koncepci „města ve městě“ s vlastními ulicemi (ochozy), náměstími (dvory), parky (zahradou), obytnými domy i společenskými prostory. Návrh tedy respektuje požadavky na různé potřeby soukromí, možnost volby mezi nejkratším spojením, či vycházkovou trasou a oddychem v rámci areálu. Podobně jako prostředí městské čtvrti, náš koncept počítá
s rozmanitou skladbou privátních, poloveřejných, rozlehlých či komorních prostor. Nabízí buďto prostředí společné domácnosti – společné stolování a kutilské dílny, nebo naopak vysokou míru soukromí.