NOTEBOOK PRAHA/BRNO

Notebook for taking notes, sketches or coloring the urban patterns of Prague and Brno in different zoom and scale.

Zošit na poznámky, skice, alebo vyfarbovanie, kreslenie a všetko možné.
Na pozadí strán v prvej polovici zošita sú jemné čiarové mapy mesta Praha a v druhej polovici mapy mesta Brno v rôznom priblížení a mierke.