BYT KO LI
Návrh: Pavlína Kolcunová, Peter Hudač

Rekonštrukia dievčenského bytu v Prahe