LVCK BA

Návrh: Peter Hudač, Pavlína Kolcunová

Súťaž: Vyhliadková lavička, O.z. Punkt

Protipovodňový múr  svojou výškou a osadením bráni vo výhľade na rieku Dunaj a celkovo pôsobí deštruktívne na verejný život promenády.
To sa navrhovaná lavička rozhodla brať ako výhodu.  Lavička „osedláva“ múr a svojou koncepciou ponúka sedenie priamo na múre.
Konštrukcia pozostáva z masívnych drevených hranolov.  Zalomenia - spojenia zvislých a vodorovných plôch funguje na systéme „zipsu“ kedy hranoly jednej časti zapadajú do medzier druhej časti.  V mieste styku sú plochy spojené závitovými tyčami, ktoré slúžia rovnako na stuženie celej konštrukcie.  Zámerom je ponúknuť nenáročnú ľahkú konštrukciu, ktorej rozmery vychádzajú z logiky modulu prierezu hranolov. Lavička je upevnená priamo na protipovodňovom múre.  V nutnom prípade je možné konštrukciu z múra jednoducho odobrať.
 „Perforácia“ lavičky vyvoláva dojem priehľadnosti, či skôr priesvitnosti a chce pôsobiť otvorene, ale na druhej strane, návrh vytvára svojimi rozmermi a polohou polosúkromné uzavreté miesto mimo promenády. V časti orientovanej smerom na rieku Dunaj je nutné mať kvôli bezpečnosti  vysoké zábradlie, ktoré je ale možné vo výsledku variovať a vytvárať rôzne stupne perforácie.