CINEARCH
Koncept a realizace: Ing. arch. Marie Weiss, Ing. arch. Pavlína Kolcunová, Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač

Spolupráce: 4AM, Die Trautenbergs, Ing. arch. Martin Enev 

Výstava diplomových prací ateliéru UN6 (Ing. arch. Jan Mléčka, FA VUT) v Galérii architektúry 4AM, Brno.