DOM VČ SE
Návrh: Peter Hudač

Rekonštrukcia rodinného domu pre 5-člennú domácnosť v Senici