PIKNIKK

Návrh: onaonastudio
Realizácia: onoaonastudio a O.Z. Kick + dobrovoľníci


Letná oddychová zóna na námestí v Kežmarku

Spojili sme sa s občianskym združením v Kežmarku a iniciovali sme akciu s kultúrnym a oddychovým programom.

Sústredili sme sa na vlastné možnosti a s pomocou dobrovolníkov postavili dočasnú multifunkčnú tribúnu, na ktorú sme si požičali 250 umelých prepraviek.

Objekt pozostával z troch hlavných častí, ktoré bolo možné čiastočne premiestnovať a spájať podľa potreby.

Dôraz sa kládol na stavebnú, časovú a finančnú nenáročnosť projektu. Cieľom bolo obsadiť vymedzenú plochu a aktivovať málo využívané námestie počas jedného týždňa. Do akcie sme zapojili miestne kultúrne inštitúcie ako kino, kníhkupectvo a knižnicu, ktoré boli v bezprostrednej blízkosti nášho podujatia.