DOM HE MA


Návrh: Peter Hudač, Pavlína Kolcunová


Letná a víkendová chata v česko - poľskom pohraničí, v Matějovicích.

Chatárstvo je v Česku a na Slovensku špecifický fenomén a má dlhú tradíciu. Naším spoločným zámerom so zadávateľmi bolo vytvoriť koncept „netradičnej“ chaty Navrhli sme trojúrovňový priestorový koncept s východom do krajiny na každej svetovej strane
s dôrazom na kontakt s okolitou prírodou. Vzhľadom k sezónnemu využitiu je možné znížiť plošné nároky so zachovaním priestorových kvalít. Chata má drevenú sendvičovú konštrukciu s betónovou stenou v kontakte so svahom a čiastočne „levituje“ 
v mieste, kde sa nachádza hlavný denný priestor. Špeciálnou podmienkou bolo zaintegrovanie oceľovej pece s vysokou výhrevnosťou 
v dennej časti.